Nocab säkerhetslösningar för företag

NOCAB anordnar informationsträff om trygghetslarm

Gällande produkter och tjänster för:
- Analoga trygghetstelefoner (produktinfo, framtidsinfo om teleoperatörer)
- IP/GSM (produktinfo, inkoppling, abonnemang)
- Tillbehör (samma larmhjälpmedel för eget boende som vårdboende)
- Web-gränssnitt för IP-tryggar (I-care Online)
- Larmcentral (larmmottagning, tjänster)

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter