Nocab säkerhetslösningar för företag

Skansenhemmets Vårdboende

NOCAB installerar Phoniro boendelås på Skansenhemmet vårdboende i Hässleholm. Låsen medför att endast behörig boende samt personal kommer in till rätt boenderum. Detta ökar säkerheten och tryggheten på vårdboendet.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter