Nocab säkerhetslösningar för företag

Linnégläntan korttidsboende, trygghetslarm

NOCAB installerar ytterligare ett Trygghetslarmsystem 5000. Denna gång till Linnégläntans korttidsboende i Hässleholm. Systemet hanterar 10 st boenderum, 7 st bärbara larmsvarstelefoner, porttelefon samt allmänna dörr/nöd- larm.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter