Nocab säkerhetslösningar för företag

Säkerhetsbranschen

Som medlem i branschföreningen "SÄKERHETSBRANSCHEN" deltog NOCAB på informationsmöte i Helsingborg. På mötet diskuterades framtidens stadigt växande behov av säkerhetsprodukter, där bl a kamerabevakning ses som ett viktigt produktområde. Befintliga lagar och förslag på nya lagändringar som berör säkerhetsbranschen diskuterades också. Med på träffen var även Polisen som informerade om brottsbekämpning samt behovet av samarbete med bl a företagarföreningar, mm. Allt detta tillsammans med att träffa andra kollegor i branschen gjorde dagen mycket intressant och givande.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter