Nocab säkerhetslösningar för företag

Larmhjälpmedel, Hässleholms kommun

När vårdboenden i Hässleholm behövde komplettera sina trygghetslarmsystem med användarspecifika larmhjälpmedel  vände de sig till NOCAB Säkerhet AB, där vi tog fram larmlösningar för personer med Epilepsi och svårigheter att använda handkraft.  Vi på NOCAB Säkerhet AB tar ofta fram kundspecifika lösningar vid uppkomna behov- prova oss gärna!

Blåslarm
Blåslarm
Epilepselarm
Epilepselarm
Lätt-trycksknapp
Lätt-trycksknapp
Etiketter: trygghetslarm

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter