Nocab säkerhetslösningar för företag

Anställningsenheten, passersystem

NOCAB har tidigare installerat inbrottslarm och brandlarm till Anställningsenheten i Malmö stad. När behov även uppstod av nytt passerystem, föll valet naturligt att välja NOCAB som installatör, där vi valt Axema passersystem typ VAKA.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter