Nocab säkerhetslösningar för företag

Brf Malmöhus 11, kamerasystem

När Riksbyggen Brf Malmöhus nr 11 skulle välja leverantör av nytt kamerasystem i sina källargångar föll valet på NOCAB Säkerhet. Kamerasystemet består av 4 kameror i respektive huskropp (totalt 7 huskroppar), vilket tillsammans ger 28 st kameror. Dessa sammankopplas via befintligt fibernät till inspelningsenheten som i sin tur är sammankopplad till styrelserummets dator för bildsökning.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter