Nocab säkerhetslösningar för företagSKOLOR

Lösning

Brand- och utrymningslarm är naturligtvis ett grundläggande säkerhetsbehov i en skola.
Passerkontroll installeras ofta för att underlätta vardagen för personal och elever i t ex entréer och arbetsrum. 
Inbrottslarm används ibland i någon enskild del på skolan.
Intelligenta nyckelskåp är en bra och säker lösning för nyckelhantering.
Kamerasystem blir allt vanligare pga ökad skadegörelse och stöld.
Att börja se över skolans interntelefon- och högtalarsystem är ett enkelt första steg för att skapa en tryggare tillvaro för elever, personal och besökare. Vi har allt från enkla snabbtelefonilösningar till mer avancerade system för in- och utrymning.
Prata med oss på NOCAB om vad vi kan föreslå för just er skolverksamhet.

 

Föreslagna produkter

Brand/utrymningslarm

Passerkontroll

Inbrottslarm

Nyckelskåp

Kamerabevakning

Föreslagna TJÄNSTER

Service & installation

finansiering

Serviceavtal

NOCAB Säkerhet AB levererar lösningar utifrån era behov.