Nocab säkerhetslösningar för företag

Lösningar inom
larm & säkerhet

Välkommen till nocab säkerhet AB

NOCAB levererar och erbjuder service av tekniska säkerhetslösningar.
Vi värdesätter ett nära och personligt samarbete med våra kunder och delar gärna med oss av den erfarenhet vi samlat på oss genom åren. 

Vi arbetar bara med välkända produkter från leverantörer som står för samma värderingar som vi själva, kvalitet och långsiktighet. Våra kunder finns främst inom företag, offentlig förvaltning, flerbostadshus och entreprenadverksamhet. Vi erbjuder även funktionshyra där all teknik och tjänster ingår till en förmånlig fast månadskostnad.

Nyheter

2017 > 03

Som medlem i branschföreningen "SÄKERHETSBRANSCHEN" deltog NOCAB på informationsmöte i Helsingborg. På mötet diskuterades framtidens stadigt växande behov av säkerhetsprodukter, där bl a kamerabevakning ses som ett viktigt produktområde. Befintliga lagar och förslag på nya lagändringar som berör säkerhetsbranschen diskuterades också. Med på träffen var även Polisen som informerade om brottsbekämpning samt behovet av samarbete med bl a företagarföreningar, mm. Allt detta tillsammans med att träffa andra kollegor i branschen gjorde dagen mycket intressant och givande.

Läs hela inlägget »

NOCAB installerar digitala boendelås på Ehrenborg, Kaptensgården och Björkhaga vårdboenden i Hässleholms kommun. Dörröppningen till boenderummet styrs via en handburen enhet som är kodad till rätt boende, där dörren automatiskt låses upp utan att man behöver trycka på någon knapp. Naturligtvis har personalen särskilda öppna-taggar för sina passager. Det är en trygghetsfaktor för alla att bara rätt person kommer in i rätt rum. Särskilt på demensavdelningar kan denna lösning kännas som en trygg investering.

Läs hela inlägget »

NOCAB får beställning av Malmö kommun gällande nytt telefoni- och larmsystem på LSS-boende Olof Hågensens allé. Vi installerar Cobs IP-växel med tillhörande trådlösa DECT-telefoner, PC-baserad larmhantering samt integrerade trådlösa larmknappar.

Läs hela inlägget »

FLEXIBLA LÖSNINGAR NÄR DU HYR LARMVÄSKA AV OSS

För att larma under begränsade tider är en mobil larmväska ett perfekt val som går att hyra under dagar, veckor eller månader.
Neo Larmväska 3G är en helt mobil lösning optimerad för krävande miljöer som byggarbetsplatser, industrier, mm.

Vi även har möjlighet att hyra ut kamerabevakning vid byggnationer eller tillfälliga projekt.

Läs mer om vår larmväska och lösningar för tillfälliga bygglarm
här >

BRANSCHLÖSNIGAR

NOCAB Säkerhet AB levererar lösningar utifrån era behov.