Nocab säkerhetslösningar för företag

INBROTTSLARM

Vi på NOCAB Säkerhet AB i Malmö arbetar inom Skåne med att ta fram kundanpassade lösningar med inbrottslarm för företag och verksamheter.  Vi arbetar i huvudsak med inbrottslarmsystem SPC från Vanderbilt  och Neo från TeleTec som båda är välkända på den svenska marknaden. Kontakta oss idag för kostnadsförslag och offert.

SPC

Inbrottslarm Skåne & Malmö. NOCAB Säkerhet AB installatör av inbrottslarm för företag i Malmö och Skåne.

Systembeskrivning:

Centralenheter   Från 8 till 512 sektioner
Larmsändare Valbar larmförmedling via Internet, GSM eller analog telelinje
Manöverpaneler Valbara varianter med knappsats-display-touch (trådbundna i vitt utförande), taggläsare för larmstyrning, radiomottagare, talenhet
Rörelsedetektorer Inom- och utomhus, trådbundna och trådlösa,
långstrålande, kombidetektering, antimask-skydd, mm.
Övriga detektorer Rök, vatten, gas, skak, överfall, magnetkontakter för dörr/port/fönster
Larmdon Blixtljus, sirén inne-ute (trådbunden)
Tillbehör Talmodul, Indikeringstablå, nyckelstyrning, fjärrkontroll, radioenheter
Kameror Livevisning eller bildserie vid larm (trådbunden), inomhus
Passerkontroll Läsare inbyggd i manöverpanel eller extern läsare
Smartphoneapp För kontroll och styrning, möjlighet till grafisk presentation
Egen systemhantering Lokalt på manöverpanel eller via användaranpassat web-gränssnitt.
Teknisk support Lokal PC-anslutning eller via serviceanpassat web-gränssnitt.
Utmärkande fördelar Web-portal för både användare och serviceleverantör.                                          Möjlighet till integrerade passerläsare och talmodul.                                                                    SPC-serien kan lätt anpassas för utbyte av äldre centralapparater, då det enkelt går att justera motståndsvärde för befintliga detektorer.

Neo

Systembeskrivning: 

Centralenheter   Från 6 till 128 sektioner
Larmsändare Valbar larmförmedling via Internet, GSM eller analog telelinje
Manöverpaneler Valbara varianter  med knappsats-display-touch (trådbundna och trådlösa i vitt eller svart utförande), taggläsare för larmstyrning, radiomottagare
Rörelsedetektorer Inom- och utomhus, trådbundna och trådlösa, långstrålande, kombidetektering, antimask-skydd, mm.
Övriga detektorer Rök, vatten, gas, skak, överfall, magnetkontakter för dörr/port/fönster
Larmdon Blixtljus, sirén inne-ute (trådbunden & trådlös)
Tillbehör Fjärrkontroll, radioenheter
Kameror Livevisning eller bildserie vid larm (trådbunden & trådlösa), inom- och utomhus
Passerkontroll Nej
Smartphoneapp För kontroll och styrning
Egen systemhantering Lokalt på manöverpanel.
Teknisk support Lokal PC-anslutning eller via serviceanpassat web-gränssnitt.

Utmärkande fördelar
Finns som larmväska för uthyrning.                NEO-serien har ett väl utvecklat koncept för radioöverföring med lång räckvidd och ett stort sortiment av trådlösa enheter, vilka beskrivs under fliken larmväska för uthyrning.

För bevakad larmöverföring använder vi oss bl a av produkter och tjänster från AddSecure.

Vi samarbetar med de flesta på marknaden förekommande larmcentraler för larmmottagning, väktarutryck och andra larmcentraltjänster som bl a; Security AssistanceLövestad Larmcentral, Avarn (fd G4S)Securitas, SOS Alarm.

Några av våra övriga samarbetspartners är;
Stängsellarm & områdesskydd:  Perimeterlarm 

Höginteniva siréner och blixtljus: Inferno 
Radioutrustning och larmtillbehör: CDVI 

NOCAB Säkerhet AB levererar lösningar utifrån era behov.