Nocab säkerhetslösningar för företag

OM NOCAB SÄKERHET

Historia

NOCAB startade sin verksamhet redan 1992 med att sälja telefonsystem och trygghetslarm. Efterhand tillkom andra produktområden inom kommunikation och säkerhet. Under 2007 koncentrerades verksamheten till enbart Person- och Egendomsäkerhet. I samband med detta påbörjades integrerade systemlösningar och paketering av smarta mervärdestjänster.

Verksamhetsbeskrivning

NOCAB säljer, installerar och underhåller säkerhetssystem från marknadsledande tillverkare. Vår specialitet är att integrera dessa säkerhetssystem under en gemensam plattform för att tillsammans med våra mervärdestjänster kunna leverera användarvänliga och driftsäkra lösningar. För att klara detta har vi byggt upp en stor kunskap inom data och IP-nätverkslösningar som tillsammans med vår säkerhetskunskap gör att vi kan erbjuda kundanpassade funktionslösningar.

Varför NOCAB?

 • Lokal närvaro inom Skåne med de flesta reservdelar på lager.
 • Upparbetade standardrutiner som medför hög kvalitet.
 • Lång branscherfarenhet med kompetenta och kontinuerligt utbildade medarbetare.
 • Erbjuder funktionsanpassade serviceavtal med tillgång till Jourservice.
 • Utvecklat fjärrsupport-koncept (NRS) för Internetbaserade mervärdestjänster.
 • Starka samarbetspartners för att erbjuda totalkoncept vid kundspecifika behov.
 • Arbetar med de största varumärkena, vilket ger framtidssäkra säkerhetslösningar.
 • Erbjuder en samlad finansierad säkerhetshyra, där produkter och tjänster samlas under en fastställd månadsavgift.

Medlemskap, certifieringar och godkännanden

 • Medlemskap i branschorganisationen Säkerhetsbranschen.
 • Godkänd Ingenjör CCTV-konstruktion, enligt SSF1060.
 • Medlem i EIO och kollektivavtal med SEF.
 • Polisgodkända för att bedriva larmverksamhet.
 • Våra anställda är kontrollerade i brottsregister och har ID06-kort.

GDPR - VÅR INTEGRITETSPOLICY

Vi månar om din integritet. Läs mer om vår integritetspolicy >

NOCAB ombesörjer projektering, installation, driftsättning, utbildning, dokumentation, service och underhåll. Vi tar fullt funktionsansvar till färdigställd anläggning både för eget arbete och eventuellt inhyrda underleverantörer. Det ska vara enkelt och tryggt att arbeta med oss.

NOCAB Säkerhet AB levererar lösningar utifrån era behov.

Professionell hjälp av experter på larm- & säkerhetssystem i Skåne. NOCAB Säkerhet AB i Malmö är en komplett leverantör inom larm- & säkerhetssystem för företag och organisationer.