Nocab säkerhetslösningar för företag

LÅSSYSTEM SÄRSKILDA BOENDEN

VÅRT KONCEPT

I särskilda boenden kan det finnas behov av att de boende inte har möjlighet att kunna komma in till varandras rum.
NOCAB arbetar med verksamhetsanpassade boendelås inom främst vård & omsorg som bl a har följande fördelar;

  • Smart montage som ej påverkar dörren och därmed inte heller brandklassningen.
  • Genom att den boende bär en personlig trådlös enhet på sig säkerställs att rätt boende bara kommer in i rätt rum.
  • Naturligtvis kan personalen komma in i samtliga dörrar genom en specifik motsvarande trådlös enhet.
  • Boendelåset har ett frikopplat öppna-handtag på insidan så att den boende alltid ska känna sig trygg att snabbt kunna komma ut även vid låst dörr.
  • Kan sammankopplas till brandlarmet för central öppning vid brandlarm.
  • Kan anslutas till Larmsystem 5000 eller till det övergripande kommunsystemet Phoniro Care för central administration.
Några av de leverantörer vi arbetar med är;