Nocab säkerhetslösningar för företag

BRAND- & UTRYMNINGSLARM

VÅRT KONCEPT

I byggnader där fara för människoliv eller stora materiella skador kan uppstå vid brand eller rök, är det lämpligt att installera ett brandvarningssystem. Vissa lokaler har dessutom krav på sig att ha ett automatiskt talande utrymningslarm. Omfattningen av ett brand/utrymningslarm beror på dess syfte, vilken miljö den ska skydda samt ställda krav internt eller externt (t ex försäkringsbolag och räddningstjänst). Vid myndighetskrav gäller villkor enligt SBF 110:8.

Några av de leverantörer vi arbetar med är;