Nocab säkerhetslösningar för företag

MEDICINSKÅP

VÅRT KONCEPT

Säker läkemedelshantering i särskilt boende.
Att obehöriga inte ska komma åt vårdtagarens läkemedel är en självklarhet. Låsta medicinskåp medför dock en nyckelhanterings-problematik för personalen på boendet. Den stora frågan är därför hur läkemedelshanteringen ska kunna ske på ett mer tryggt, säkert och effektivt sätt? Vårt svar är ett medicinskåp där låset hanteras med en digital nyckel.

För att kunna arbeta effektivt är det viktigt att minimera verk-samhetens användande av vanliga nycklar i hela kommunen.
Med intelligenta medeicinskåp tar vi digital nyckelhantering ytterligare ett steg framåt. Enkelt och säkert val då läkemedels-hanteringen kvalitetssäkras samtidigt som systemet spar tid då personalen blir av med onödig hantering av fysiska nycklar. Det innebär en trygghet för både vårdtagare och personal.

Några av de leverantörer vi arbetar med är;