Nocab säkerhetslösningar för företag

PASSERKONTROLL

VÅRT KONCEPT

Nyckelhantering är ett stort säkerhetsproblem. Nycklar kan tappas och kopieras med kraftigt reducerad säkerhet som följd. Med ett modernt passersystem installerat har var och en sin unika bricka som när som helst kan spärras eller raderas om den skulle komma bort. Du kan helt fritt styra vilka personer som får passera var och under vilka tider detta får ske. Genom händelseminnet kan man sedan kontrollera de olika in och ut-passeringarna. På detta sätt håller man säkerheten på en konstant hög nivå.

Produkter finns från enkla batteridrivna kodlås till stora anläggningar. Kan även integreras med andra säkerhetsanläggningar som tvättstugebokning, postfack, kamerasystem, inbrottslarm, porttelefon, mm, och administreras under en och samma mjukvaruplattform. 

Några av de leverantörer vi arbetar med är;