Nocab säkerhetslösningar för företag

TRYGGHETSLARM

VÅRT KONCEPT

Larmsystem 5000 är ett skalbart system från det lilla gruppboendet till det stora vårdboendet och kan även användas som larm/kallelse- system inom sjukvård och social verksamhet (t ex som överfalls-larm).
Systemet kan fås med eller utan talkommunikation, ett stort urval av larm-presentationsenheter; olika displayer för rum och korridorer, bärbara eller fasta larmgivare, larmpositionering, mm.

Till Larmsystem 5000 kan även Phoniro boendelås samt Phoniro Care kommunövergripande plattform anslutas för central administration.

Några av våra leverantörer vi arbetar med är;