Nocab säkerhetslösningar för företag

SERVICE & INSTALLATION

VÅRA ARBETSRESURSER

För att erbjuda våra kunder ett helhetsansvar har vi egen personal för service och installation. Vi hyr också ut våra tekniker till återförsäljare vid behov. Vid större installationer eller vid behov av extern specialkompetens har vi även ett nära samarbete med inhyrd personal från samarbetspartners som vi tar fullt åtagandeansvar för.
All arbetsplanering ombesörjs gemensamt på våra fastställda projektmöten, men naturligtvis sker däremellan akuta åtaganden vid behov. Vår projekthantering följer fastställda rutiner enligt förbestämda checklistor. Våra arbeten delas in i följande områden;

  • Löpande serviceärenden
  • Inskicksservice
  • Fasta serviceavtalsåtaganden
  • Projekt (kombination av materialleverans och installation/driftsättning)
Se fliken support för mer information