Nocab säkerhetslösningar för företag

NOCAB Säkerhet AB levererar lösningar utifrån dina behov.

SERVICEAVTAL

FASTA ÅTAGANDEN

För att minimera egen tid för handhavande, hålla fortlöpande hög standard på
anläggningen, minimera driftavbrott samt underlätta för personalen,
rekommenderar vi ett serviceavtal i valfria nivåer med förbestämda fasta
åtaganden.

Serviceavtalet kan innehålla garanterade inställelsetider, funktionskontrollbesök,
förlängda garantier, kundspecifika önskemål, telefonsupport samt NRS-fjärrsupport.

NOCAB har färdiga mallförslag beroende på anläggningstyp som kan varieras enligt
önskemål och budget. Gemensamt för samtliga moduler är dock att de är flexibla och
prisvärda.