top of page

Överfallslarm

Med ett personlarm ökar man tryggheten för personalen.
Våra personlarm är utformade för att ge en snabb och säker hjälp när den behövs som mest.
 
NOCABs personlarm kan användas i de flesta miljöer när människor behöver hjälp av människor.

NOCAB Säkerhet i Malmö leverar och installerar personlarm och överfallslarm till vård och omsorg inom Skåne

Trygghetslarm

NOCAB har lång erfarenhet av att installera trygghetslarm i vårdboenden och gruppbostäder, där larmen oftast tas emot av personalens mobiltelefoner.

I trygghetslarmsystem integreras ofta produkter och funktioner inom välfärdsteknik såsom digital nyckelhantering, medicinskåp, natt-tillsynskameror, mm. Även videoporttelefon är en uppskattad funktion att integrera.

NOCAB Säkerhet i Malmö leverar och installerar personlarm och trygghetslarm till vård och omsorg inom Skåne
NOCAB Säkerhet i Malmö leverar och installerar personlarm, överfallslarm och trygghetslarm till vård och omsorg inom Skåne

Ett urval av våra kunder

NOCAB Säkerhet i Malmö har sålt personlarm, överfallslarm och trygghetslarmsystem till Hässleholms kommun
NOCAB Säkerhet i Malmö har sålt personlarm, överfallslarm och trygghetslarmsystem till Förenade Care Magnoliagården
NOCAB Säkerhet i Malmö har sålt personlarm, överfallslarm och trygghetslarmsystem till Ystad Kommun
Andreas på NOCAB Säkerhet i Malmö kontaktar er organisation i Skåne gällande personlarm, trygghetslarm och överfallslarm.

Vill du veta mer om våra personlarm?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om våra personlarm och lösningar inom larm & säkerhet.

Våra partners

NOCAB Säkerhet i Malmö levererar och installerar personlarm, trygghetslarm, överfallslarm och trygghetslarm från Phoniro till vård och omsorg inom Skåne
NOCAB Säkerhet i Malmö levererar och installerar personlarm, överfallslarm och trygghetslarm från Cobs till vård och omsorg inom Skåne
NOCAB Säkerhet i Malmö levererar och installerar personlarm, trygghetslarm, överfallslarm och trygghetslarm från Lots till vård och omsorg inom Skåne

Fler lösningar inom
Larm & Säkerhet

Trygghet och säkerhet i fokus med personlarm för snabb respons och skydd

Med ett personlarm ökar man tryggheten för personalen.
Våra personlarm är utformade för att ge en snabb och säker hjälp när den behövs som mest.
 
NOCABs personlarm kan användas i de flesta miljöer när människor behöver hjälp av människor.

NOCAB Säkerhet i Malmö leverar och installerar personlarm, överfallslarm och trygghetslarm till vård och omsorg inom Skåne
bottom of page