Nocab säkerhetslösningar för företag

NRS SUPPORT

NOCAB REMOTE SUPPORT (NRS)

Allmän information

  • För dig som har NOCAB´s serviceavtal och som där tecknat tilläggstjänsten NRS, finns möjlighet att erhålla fjärrsupport-tjänster via NOCAB Remote Support (NRS).
  • NRS är en Internetbaserad tjänst för smarta mervärden som  spar tid och pengar samt underlättar drift och skötsel av din säkerhets-anläggning.
  • NRS bygger bl a på datatjänsten Teamviewer tillsammans med leverantörsunika mjukvaror samt NOCAB´s mervärdestjänster. Kontakta oss om du är intresserad av någon av nedanstående fyra olika tjänstepaket;

NRS Service

När snabb och effektiv hjälp med säkerhetssystemet behövs vid uppkommet behov.

NRS Kontroll

Finns i följande två funktioner;

  • Manuell- Enligt förbestämda tidsintervaller (oftast månadsvis) loggar NOCAB in på säkerhetssystemet och utför manuella kontroller som verifieras i ett upprättat testprotokoll. Vid upptäckta felaktigheter kontaktas kunden för förslag på åtgärd.
  • Automatisk- En leverantörsunik mjukvara installerad i säkerhetssystemet skickar per automatik en notifiering till NOCAB vid upptäckta fel . På så sätt kan vi snabbt sätta in åtgärder för att minska driftstörningarna. 

NRS Backup

NOCAB´s server kopplar regelbundet upp sig mot kundens säkerhets-system och tar automatiskt en backupkopia på larmhistorik och eventuella förändringar i kundprogrammeringen. Detta ger   en utökad säkerhet om systemets säkerhetsdator går sönder och snabbt måste ersättas med en ny förinstallerad ersättningsdator.

NRS Rapport

Denna tjänst används om automatiska rapporter (t ex statistik i olika former) önskas. NOCAB hämtar information i säkerhetssystemet (oftast månadsvis) som sammanställs i önskat rapportformat som sedan mailas till kund i PDF-format.

Ladda ned NRS

Kontakta NOCAB när

du behöver fjärrsupport,

040-601 01 00 eller

support(at)nocab.net

NOCAB Säkerhet AB levererar lösningar utifrån era behov.