Nocab säkerhetslösningar för företag

TRYGGHETSLARM

VÅRT KONCEPT

Larmsystem 5000 är ett skalbart system från det lilla gruppboendet till det stora vårdboendet och kan även användas som larm/kallelse- system inom sjukvård och social verksamhet (t ex som överfalls-larm).
Systemet kan fås med eller utan talkommunikation, ett stort urval av larm-presentationsenheter; olika displayer för rum och korridorer, bärbara eller fasta larmgivare, larmpositionering, mm.

Till Larmsystem 5000 kan även Phoniro boendelås samt Phoniro Care kommunövergripande plattform anslutas för central administration.

Vår samarbetspartner;

NOCAB Säkerhet AB levererar lösningar utifrån era behov.