top of page
NOCAB Säkerhet AB i Malmö, säljer och installerar smarta och uppkopplade brandlarm och utrymningslarm i Skåne

Om det uppkopplade brandlarmet.

Bränder och vattenläckor orsakar skador för enorma belopp varje år och hela 100 personer omkommer årligen i bränder. Med uppkopplade brandvarnare och vattensensorer räddas både liv och fastighet.

Se hur det fungerar i praktiken – på endast två minuter!

Uppbrunnen soffa eftersom många svenska hem saknar fungerande brandvarnare. NOCAB Säkerhet i Malmö erbjuder smarta och uppkopplade brandlarm och utrymningslarm från Tryva till bostadsrättsföreningar (BRF), företag och fastighetsägare i Skåne.

20% saknar fungerande brandvarnare.

Varje år brinner det i 24 000 svenska hem. I var femte lägenhet saknas fungerande brandvarnare. 

I utrymmen såsom garage, vindar och källare gör traditionella brandvarnare ingen nytta. Om ingen befinner sig på plats, kan ingen höra deras tjutande.  

Brandvarnaren aktiveras och börjar tjuta om den känner av rök eller snabb värmestegring.

Ett smart och uppkopplad brandvarnare från Tryva. NOCAB Säkerhet i Malmö erbjuder smarta och uppkopplade brandlarm och utrymningslarm från Tryva till bostadsrättsföreningar (BRF), företag och fastighetsägare i Skåne.

Larm kan skickas till exempelvis larmcentral, jour, medarbetare, socialtjänst, boende och grannar.

Om brandvarnaren fortfarande är aktiv eller 30 sekunder, skickas larmet med platsinformation enligt fastighetens larmplan.

Genom att larma flera mottagare möjliggörs snabb upptäckt och första insats. Larmmottagare kan snabbt agera;
bekräfta - rädda - varna - larma - släck.

Steg ett i hur ett smart och uppkopplat brandlarm från Tryva fungerar. Brandvarnaren aktiveras och börjar tjuta om den känner av rök eller snabb värmestegring.
Steg två i hur ett smart och uppkopplat brandlarm från Tryva fungerar. Om brandvarnaren fortfarande är aktiv eller 30 sekunder, skickas larmet med platsinformation enligt fastighetens larmplan.
Steg tre i hur ett smart och uppkopplat brandlarm från Tryva fungerar. Larm kan skickas till exempelvis larmcentral, jour, medarbetare, socialtjänst, boende och grannar.
Steg ett i hur ett smart och uppkopplat brandlarm från Tryva fungerar. Genom att larma flera mottagare möjliggörs snabb upptäckt och första insats. Larmmottagare kan snabbt agera; bekräfta - rädda - varna - larma - släck.

Så fungerar systemet från Tryva vid brand.

Så fungerar det smarta och uppkopplade brandlarmet från Tryva. NOCAB Säkerhet i Malmö erbjuder smarta och uppkopplade brandlarm och utrymningslarm från Tryva till bostadsrättsföreningar (BRF), företag och fastighetsägare i Skåne.

Siren vid rök

En traditionell brandvarnare har en siren vid rök.
En smart och uppkopplat brandvarnare från Tryva har en siren vid rök.

Siren och larm vid rök, hög värme eller snabb temperaturstigning

En traditionell brandvarnare har inte Siren och larm vid rök, hög värme eller snabb temperaturstigning.
En smart och uppkopplad brandvarnare från Tryva har Siren och larm vid rök, hög värme eller snabb temperaturstigning

Skickar ut larm till utvalda mottagare

En traditionell brandvarnare skickar inte ut larm till utvalda mottagare.
En smart och uppkopplad brandvarnare från Tryva skickar ut larm till utvalda mottagare.

Brand upptäckts även om ingen är på plats

En konventionell brandvarnare kan inte upptäcka brand om ingen är på plats.
En smart och uppkopplad brandvarnare från Tryva kan upptäcka brand om ingen är på plats.

Varnar om den är ur funktion eller blivit nedplockad

En traditionell brandvarnare varnar inte om den är ur funtkion eller blivit nerplockad.
En smart och uppkopplad brandvarnare från Tryva varnar om den är ur funktion eller blivit nerplockad.

Informerar vid behov av service eller batteribyte

En traditionell brandvarnare informerar inte vid behov av service eller batteribyte.
En smart och uppkopplad brandvarnare från Tryva informerar vid behov av service eller batteribyte.

Kan kopplas till larmcentral

En traditionell brandvarnare kan inte kopplas till larmcentral.
En smart och uppkopplad brandvarnare från Tryva kan kopplas till larmcentral
Traditionell brandvarnare och brandsystem
Uppkopplad och smart brandvarnare från Tryva

Traditionell

Uppkopplad

Se fördelerna

Se alla fördelar det smarta brandvarnarsystemet har jämfört med ett traditionellt brandsystem.

Uppkopplade brandvarnare ökar säkerheten

Larmet visade information om en brandvarnare som upptäckt rök i en lägenhet där den boende hade somnat. Det var kraftig rökutveckling i lägenheten, men tack vare larmet och grannarnas agerande kunde den boende räddas innan branden fått fäste. I och med händelsen fick BRF:en en tidig bekräftelse på att deras nya system från Tryva räddar liv. Läs mer här"

Boende fick larm om brand via appen Tryva – räddade sovande granne

Redan fyra dagar efter installation kom det första vattenlarmet i från en lägenhet. Tack vare larmet från Tryva-appen kunde åtgärd omedelbart sättas in och den läckande blandaren blev lagad inom en timme. Det räckte med att torka upp vattnet med trasa och både ytskikt och fastighet klarade sig från bestående skador. Läs mer här"

Nya vattenlarmet räddade BRF från vattenskada redan efter fyra dagar

Grannarnas snabba insatser var avgörande och räddade flerfamiljshuset från total förstörelse. Efter larmet i Tryva-appen kunde två av grannarna ta sig till lägenheten och släcka branden med en pulversläckare tillsammans. Läs mer här

Så stoppade grannarna katastrofen – snabba insatsen helt avgörande

Omdömen

Läs mer hur systemet från Tryva med uppkopplade brandvarnare och smart larmstyrning hjälper bostadsrättsföreningar.

Nöjda kunder

  • Precis som en vanlig brandvarnare tjuter den högt. Om det fortfarande finns rök kvar efter 30 sekunder finns det möjlighet för användarna som vill att ta emot larm i sina mobiltelefoner att via appen  få information om var i fastigheten brandvarnaren aktiverats.

  • Du har 30 sekunder på dig att manuellt stänga av brandvarnaren genom att trycka på brandvarnares undersida eller vädra rummet. Systemet skickar inte vidare larmet om röken försvinner. Hinner du inte avbryta larmet och det skickas vidare kan du enkelt informera övriga att situationen är under kontroll. 

  • Du väljer helt själv om du vill ta emot larm i din telefon. Vår erfarenhet är dock att de allra flesta användare brukar vilja veta om en brandvarnare i huset har aktiverats.

  • Brandvarnarens funktion och utlarmning påverkas inte av vem som har installerat appen. Även användare som inte tar emot larm har en uppkopplad brandvarnare som larmar vidare till fler mottagare om en brandvarnare aktiveras.

  • Det kostar ingenting, appen är helt kostnadsfri för användarna.

  • Vattensensorn är lika liten som en tändsticksask och placeras exempelvis under diskbänken. När sensorn känner av vatten larmar systemet direkt i appen.

FAQ

Frågor och svar om våra smarta och uppkopplade brandlarmssystem.

Få svar på dina frågor

NOCAB Säkerhet i Malmö levererar digitala säkerhetslösningar såsom porttelefoner, passersystem, smarta brandlarm, kamerabevakning, digitala lås trapphustavlor, postboxar och dörrautomatik till bostadsrättsföreningar (BRF) och flerbostadshus i Skåne.

Bostadsrättsföreningar

This is your Service description. Use this space to describe what the service entails, benefits for users and any other important information. 

Collapsible text is perfect for longer content like paragraphs and descriptions. It’s a great way to give people more information while keeping your layout clean. Link your text to anything, including an external website or a different page. You can set your text box to expand and collapse when people click, so they can read more or less info.
NOCAB Säkerhet i Malmö erbjuder säkerhetslösningar för fastighetsägare och fastighetsförvaltare i Skåne.  Digital nyckelhantering, digitala lås, porttelefoner, passersystem, kamerabevakning, inbrottslarm samt brandlarm och utrymningslarm.

Fastighet

This is your Service description. Use this space to describe what the service entails, benefits for users and any other important information. 

Collapsible text is perfect for longer content like paragraphs and descriptions. It’s a great way to give people more information while keeping your layout clean. Link your text to anything, including an external website or a different page. You can set your text box to expand and collapse when people click, so they can read more or less info.
NOCAB Säkerhet i Malmö erbjuder säkerhetslösningar för företag, kontor och lager i Skåne. Passersystem, kameraövervakning, områdesbevakning, digital nyckelhantering, digitala lås, porttelefoner, inbrottslarm samt brandlarm och utrymningslarm.

Företag

This is your Service description. Use this space to describe what the service entails, benefits for users and any other important information. 

Collapsible text is perfect for longer content like paragraphs and descriptions. It’s a great way to give people more information while keeping your layout clean. Link your text to anything, including an external website or a different page. You can set your text box to expand and collapse when people click, so they can read more or less info.
NOCAB Säkerhet i Malmö erbjuder säkerhetslösningar för vårdboenden och särskilda boenden i Skåne.  Trygghetslarm, överfallslarm, personlarm, digitala lås, passersystem, digital nyckelhantering kamerabevakning, inbrottslarm samt brandlarm och utrymningslarm.

Vård och Omsorg

This is your Service description. Use this space to describe what the service entails, benefits for users and any other important information. 

Collapsible text is perfect for longer content like paragraphs and descriptions. It’s a great way to give people more information while keeping your layout clean. Link your text to anything, including an external website or a different page. You can set your text box to expand and collapse when people click, so they can read more or less info.
NOCAB Säkerhet i Malmö erbjuder säkerhetslösningar för teknisk förvaltning, socialtjänst och kommunala bostadsbolag i Skåne.  Digital nyckelhantering, digitala lås, personlarm, passersystem, kamerabevakning, inbrottslarm samt brandlarm och utrymningslarm.

Kommun

This is your Service description. Use this space to describe what the service entails, benefits for users and any other important information. 

Collapsible text is perfect for longer content like paragraphs and descriptions. It’s a great way to give people more information while keeping your layout clean. Link your text to anything, including an external website or a different page. You can set your text box to expand and collapse when people click, so they can read more or less info.

Branschlösningar

Se hur våra smarta brandlarm kan användas i just er bransch. Klicka vidare för att se vilka andra säkerhetslösningar vi erbjuder för just er bransch.

Uppkopplade brandlarm i er bransch

Utvalda blogginlägg

Vi lyftar fram utvalda blogginlägg som handlar om brandlarm samt larm och säkerhet.

Håll dig uppdaterad

NOCAB Säkerhet i Malmö är installatörer och erbjuder service och support av brandlarm och utrymningslarm till företag, bostadsrättsföreningar, kommunala faciliteter och vårdboenden och särskilda boenden i Skåne.

Service och support

Vi erbjuder serviceavtal och löpande service på både befintliga och nya brandlarmsystem. Läs mer för att se exakt vilka tillverkare och vilka fler säkerhetslösningar vi erbjuder service på.

Service för era brandlarm

Bob på NOCAB Säkerhet i Malmö kontaktar er i Skåne gällande brandlarm och utrymningslarm för företag och organisationer.

Vill du veta mer om våra uppkopplade brandlarm?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om våra smarta brandlarm och lösningar inom larm & säkerhet.

Våra partners

NOCAB Säkerhet i Malmö säljer och installerar smarta och uppkopplade brandlarm från Tryva och Ajax till bostadsrättsföreningar, företag och fastighetsägare i Skåne.

Fler lösningar inom
Larm & Säkerhet

Uppkopplade brandvarnare med smart larm till flera mottagare.

Vid brand är tiden till upptäckt och första insats avgörande. Med uppkopplade brandvarnare och smart larmstyrning kan din bostadsrättsförening skicka larm till larmcentral, jour, boende och grannar med exakt platsinformation för vart en brandvarnare aktiverats. Med snabb upptäckt sparas livsviktig tid.

NOCAB Säkerhet är certifierad partner till Tryva. Vi levererar installation och service av systemet på plats. 

NOCAB Säkerhet AB i Malmö, säljer och installerar smarta och uppkopplade brandlarm och utrymningslarm i Skåne
bottom of page