top of page

Tryggare fastigheter med NOCAB

NOCAB är er säkerhetspartner för fastigheter. Vi erbjuder anpassade lösningar, inklusive porttelefoner, passersystem och digitala lås för ökad säkerhet. Våra avancerade kamerabevakningssystem och inbrottslarm ger realtidsövervakning och avskräckning mot intrång. Vi erbjuder även brandlarm och digital nyckelhantering för bekvämlighet och säkerhet.
Oavsett om ni behöver nya system eller support för befintliga, har vårt team av erfarna tekniker och serviceavtal dig täckt.

Kontakta oss idag för att säkra upp er fastighet!

För fastighetsägare och fastighetsförvaltare som vill säkra upp era fastigheter.

NOCAB Säkerhet i Malmö erbjuder säkerhetslösningar för fastighetsägare och fastighetsförvaltare i Skåne.  Digital nyckelhantering, digitala lås, porttelefoner, passersystem, kamerabevakning, inbrottslarm samt brandlarm och utrymningslarm.

Våra nöjda och säkra kunder

NOCAB Säkerhet i Malmö är installatör av inbrottslarm för företag i Skåne.

Inbrottslarm

This is your Service description. Use this space to describe what the service entails, benefits for users and any other important information. 

Collapsible text is perfect for longer content like paragraphs and descriptions. It’s a great way to give people more information while keeping your layout clean. Link your text to anything, including an external website or a different page. You can set your text box to expand and collapse when people click, so they can read more or less info.
Kamerabevakning Skåne – NOCAB Säkerhet AB kameraövervakning  Malmö. Vi på NOCAB Säkerhet AB i Malmö är experter säkerhet och en trygg installatör av kamerabevakning i Malmö, Skåne

Kamerabevakning

This is your Service description. Use this space to describe what the service entails, benefits for users and any other important information. 

Collapsible text is perfect for longer content like paragraphs and descriptions. It’s a great way to give people more information while keeping your layout clean. Link your text to anything, including an external website or a different page. You can set your text box to expand and collapse when people click, so they can read more or less info.
NOCAB Säkerhet AB i Malmö, säljer och installerar smarta och uppkopplade brandlarm och utrymningslarm i Skåne

Brandlarm

This is your Service description. Use this space to describe what the service entails, benefits for users and any other important information. 

Collapsible text is perfect for longer content like paragraphs and descriptions. It’s a great way to give people more information while keeping your layout clean. Link your text to anything, including an external website or a different page. You can set your text box to expand and collapse when people click, so they can read more or less info.

Larm & Säkerhet

Förebygg brott och skada i er verksamhet genom våra lösningar inom larm och säkerhet.

Förebyggande och bevakning

Utvalda kundcase

Vi lyfter utvalda kundprojekt  för att visa hur det ser ut i verkligheten hos oss.

Uppdrag från verkligheten

NOCAB Säkerhet i Malmö är installatörer och erbjuder service och support av säkerhetstjänster som kamerabevakning, passersystem, porttelefoner, brandlarm, inbrottslarm överfallslarm, digitala lås och digital nyckelhantering till företag, bostadsrättsföreningar, kommunala faciliteter och vårdboenden och särskilda boenden i Skåne.

Service och support

Vi erbjuder serviceavtal och löpande servicelösningar på både befintlig och ny säkerhetsutrustning inom er bransch. Läs mer för att se exakt vilka lösningar och tillverkare vi erbjuder service på.

Service ligger i vårt DNA

NOCAB Säkerhet i Malmö är installatör av inbrottslarm för företag i Skåne.

Inbrottslarm

Kamerabevakning Skåne – NOCAB Säkerhet AB kameraövervakning  Malmö. Vi på NOCAB Säkerhet AB i Malmö är experter säkerhet och en trygg installatör av kamerabevakning i Malmö, Skåne

Kamerabevakning

NOCAB Säkerhet AB i Malmö, säljer och installerar smarta och uppkopplade brandlarm och utrymningslarm i Skåne

Brandlarm

Våra säkerhetslösningar

NOCAB Säkerhet i Malmö erbjuder säkerhetslösningar för fastighetsägare och fastighetsförvaltare i Skåne.  Digital nyckelhantering, digitala lås, porttelefoner, passersystem, kamerabevakning, inbrottslarm samt brandlarm och utrymningslarm.

Vill ni veta mer?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om vilka säkerhetslösningar vi har för just er bransch.

NOCAB Säkerhet i Malmö säljer mobila nycklar från Parakey till flerbostadshus, bostadsrättsföreningar, företag och organisationer inom Skåne.

Mobila Nycklar

This is your Service description. Use this space to describe what the service entails, benefits for users and any other important information. 

Collapsible text is perfect for longer content like paragraphs and descriptions. It’s a great way to give people more information while keeping your layout clean. Link your text to anything, including an external website or a different page. You can set your text box to expand and collapse when people click, so they can read more or less info.
NOCAB Säkerhet i Malmö säljer digitala lås från Iloq till flerbostadshus, bostadsrättsföreningar, företag och organisationer inom Skåne.

Digitala Lås

This is your Service description. Use this space to describe what the service entails, benefits for users and any other important information. 

Collapsible text is perfect for longer content like paragraphs and descriptions. It’s a great way to give people more information while keeping your layout clean. Link your text to anything, including an external website or a different page. You can set your text box to expand and collapse when people click, so they can read more or less info.
Porttelefon och porttelefonlösingar inom passage. Vi på NOCAB Säkerhet AB i Malmö är experter säkerhet och en trygg installatör av porttelefon och porttelefonsystem i Malmö, Skåne

Porttelefon

This is your Service description. Use this space to describe what the service entails, benefits for users and any other important information. 

Collapsible text is perfect for longer content like paragraphs and descriptions. It’s a great way to give people more information while keeping your layout clean. Link your text to anything, including an external website or a different page. You can set your text box to expand and collapse when people click, so they can read more or less info.
NOCAB Säkerhet i Malmö säljer och installerar passagesystem och passersystem Vi på NOCAB Säkerhet AB i Malmö är experter inom säkerhet och en trygg installatör av passersystem och passagesystem i Malmö, Skåne

Passersystem

This is your Service description. Use this space to describe what the service entails, benefits for users and any other important information. 

Collapsible text is perfect for longer content like paragraphs and descriptions. It’s a great way to give people more information while keeping your layout clean. Link your text to anything, including an external website or a different page. You can set your text box to expand and collapse when people click, so they can read more or less info.

Passage & Digitala lås 

Få kontroll över hur personer rör i era verksamheter.
Våra lösningar inom passage och digitala lås ser till att skalskyddet lever upp till era säkerhetsbehov.

Passagekontroll

Digital nyckelkvittens och objektskvittens inom digital nyckelhantering. Vi på NOCAB Säkerhet AB i Malmö är experter säkerhet och en trygg installatör av digital nyckelkvittens och objektskvittens inom digital nyckelhantering från Lokitime i Malmö, Skåne

Digital Nyckelkvittens

This is your Service description. Use this space to describe what the service entails, benefits for users and any other important information. 

Collapsible text is perfect for longer content like paragraphs and descriptions. It’s a great way to give people more information while keeping your layout clean. Link your text to anything, including an external website or a different page. You can set your text box to expand and collapse when people click, so they can read more or less info.
Digital nyckelautomat för digital nyckelhantering från Livion. Vi på NOCAB Säkerhet AB i Malmö är experter säkerhet och en trygg installatör av digitala nyckelautomater och digital nyckelhantering i Malmö, Skåne

Digital Nyckelautomat

This is your Service description. Use this space to describe what the service entails, benefits for users and any other important information. 

Collapsible text is perfect for longer content like paragraphs and descriptions. It’s a great way to give people more information while keeping your layout clean. Link your text to anything, including an external website or a different page. You can set your text box to expand and collapse when people click, so they can read more or less info.
Digitalt nyckelskåp inom digital nyckelhantering från Creone. Vi på NOCAB Säkerhet AB i Malmö är experter säkerhet och en trygg installatör av digitala nyckelskåp inom digital nyckelhantering från Creone i Malmö, Skåne

Digitala Nyckelskåp

This is your Service description. Use this space to describe what the service entails, benefits for users and any other important information. 

Collapsible text is perfect for longer content like paragraphs and descriptions. It’s a great way to give people more information while keeping your layout clean. Link your text to anything, including an external website or a different page. You can set your text box to expand and collapse when people click, so they can read more or less info.

Digital Nyckelhantering

Våra lösningar inom digital nyckelhantering ökar både förvaring och distribution av era nycklar samtidigt som administrationen underlättas.

När nyckelhanteringen behöver digitaliseras

bottom of page