top of page
NOCAB Säkerhet i Malmö levererar säkerhetslösningar till verksamheter inom larm, säkerhet, porttelefon, passersystem, digitala lås och digital nyckelhantering i Skåne.

Lösningar

Branscher

Kamerabevakning Skåne – NOCAB Säkerhet AB kameraövervakning Malmö. Vi på NOCAB Säkerhet AB i Malmö är experter säkerhet och en trygg installatör av kamerabevakning i Malmö, Skåne

Upptäck, övervaka och säkra med avancerad kamerabevakning

Kamerabevakning ger stor nytta för både säkerhet och trygghet och ersätter ofta andra säkerhetslösningar till en lägre kostnad.
Till skillnad från många andra säkerhetssystem är kamerabevakning förebyggande.
NOCAB har länge arbetat med kamerabevakning i olika miljöer, där vi tar fram kundanpassade lösningar för avsett behov och budget.

Kamerabevakning Skåne – NOCAB Säkerhet AB kameraövervakning Malmö. Vi på NOCAB Säkerhet AB i Malmö är experter säkerhet och en trygg installatör av kamerabevakning i Malmö, Skåne

Ett urval av våra kunder

BRF Malmöhus 11

NOCAB Säkerhet i Malmö har sålt och installerat kameraövervakning och områdesbevakning till Riksbyggen BRF Malmöhus 11

Knauf

NOCAB Säkerhet i Malmö har sålt kameraövervakning och områdesbevakning till Knauf

Varesgo

NOCAB Säkerhet i Malmö har sålt kameraövervakning och områdesbevakning till GB Grossisten Varsego
Bob på NOCAB Säkerhet i Malmö kontaktar er i Skåne gällande kamerabevakning, kameraövervakning och områdesbevakning för företag.

Vill du veta mer om kamerabevakning?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om kamerabevakning och lösningar inom larm & säkerhet.

NOCAB Säkerhet i Malmö levererar digitala säkerhetslösningar såsom porttelefoner, passersystem, smarta brandlarm, kamerabevakning, digitala lås trapphustavlor, postboxar och dörrautomatik till bostadsrättsföreningar (BRF) och flerbostadshus i Skåne.

Bostadsrättsföreningar

This is your Service description. Use this space to describe what the service entails, benefits for users and any other important information. 

Collapsible text is perfect for longer content like paragraphs and descriptions. It’s a great way to give people more information while keeping your layout clean. Link your text to anything, including an external website or a different page. You can set your text box to expand and collapse when people click, so they can read more or less info.
NOCAB Säkerhet i Malmö erbjuder säkerhetslösningar för fastighetsägare och fastighetsförvaltare i Skåne. Digital nyckelhantering, digitala lås, porttelefoner, passersystem, kamerabevakning, inbrottslarm samt brandlarm och utrymningslarm.

Fastighet

This is your Service description. Use this space to describe what the service entails, benefits for users and any other important information. 

Collapsible text is perfect for longer content like paragraphs and descriptions. It’s a great way to give people more information while keeping your layout clean. Link your text to anything, including an external website or a different page. You can set your text box to expand and collapse when people click, so they can read more or less info.
NOCAB Säkerhet i Malmö erbjuder säkerhetslösningar för företag, kontor och lager i Skåne. Passersystem, kameraövervakning, områdesbevakning, digital nyckelhantering, digitala lås, porttelefoner, inbrottslarm samt brandlarm och utrymningslarm.

Företag

This is your Service description. Use this space to describe what the service entails, benefits for users and any other important information. 

Collapsible text is perfect for longer content like paragraphs and descriptions. It’s a great way to give people more information while keeping your layout clean. Link your text to anything, including an external website or a different page. You can set your text box to expand and collapse when people click, so they can read more or less info.
NOCAB Säkerhet i Malmö erbjuder säkerhetslösningar för vårdboenden och särskilda boenden i Skåne. Trygghetslarm, överfallslarm, personlarm, digitala lås, passersystem, digital nyckelhantering kamerabevakning, inbrottslarm samt brandlarm och utrymningslarm.

Vård och Omsorg

This is your Service description. Use this space to describe what the service entails, benefits for users and any other important information. 

Collapsible text is perfect for longer content like paragraphs and descriptions. It’s a great way to give people more information while keeping your layout clean. Link your text to anything, including an external website or a different page. You can set your text box to expand and collapse when people click, so they can read more or less info.
NOCAB Säkerhet i Malmö erbjuder säkerhetslösningar för teknisk förvaltning, socialtjänst och kommunala bostadsbolag i Skåne. Digital nyckelhantering, digitala lås, personlarm, passersystem, kamerabevakning, inbrottslarm samt brandlarm och utrymningslarm.

Kommun

This is your Service description. Use this space to describe what the service entails, benefits for users and any other important information. 

Collapsible text is perfect for longer content like paragraphs and descriptions. It’s a great way to give people more information while keeping your layout clean. Link your text to anything, including an external website or a different page. You can set your text box to expand and collapse when people click, so they can read more or less info.

Branschlösningar

Se hur våra lösningar kring kamerabevakning kan användas i just er bransch. Klicka vidare för att se vilka andra säkerhetslösningar vi erbjuder för just er bransch.

Kameraövervakning i er bransch

Utvalda blogginlägg

Vi lyftar fram utvalda blogginlägg som handlar om kamerabevakning samt larm och säkerhet.

Håll dig uppdaterad

 • Som privat företag eller bostadsrättsförening behöver ni inte något tillstånd för kamerabevakning så länge ni inte utför en uppgift av allmänt intresse. En uppgift av allmänt intresse enligt kamerabevakningslagen är till exempel då en skola eller en vårdcentral drivs i privat regi.

 • Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

 • Kameraövervakning i lokaler, till exempel i butiker, kontor och fabriker, anses vara ett mer integritetskänsligt intrång än bevakning utomhus. Därför måste organisationen kunna visa på ett starkt berättigat behov av kameraövervakning för att den ska vara tillåten.

  Här är några exempel på vad som kan utgöra ett starkt berättigat behov:

  • Förekomsten av brottslighet eller skadegörelse i verksamheten

  • Risk för olyckor, till exempel i produktionsmiljöer

  • Behov av att kontrollera tillträdet till verksamheten

 • Man ansöker om tillstånd hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

 • Ja, skyltar som är kompatibla enligt GDPR måste sättas upp där kamerabevakningen sker.

 • Nej, då krävs det tillstånd.

 • Nej, man måste upplysa om kamerabevakningen med skyltar som är kompatibla enligt GDPR.

 • Bevakning kan normalt godtas vid: upprepade stölder, återkommande skadegörelse eller omfattande felsortering som leder till stora kostnader för föreningen.

FAQ

Vanliga frågor och svar om kamerabevakning

Få svar på dina frågor

NOCAB Säkerhet i Malmö är installatörer och erbjuder service och support av brandlarm och utrymningslarm till företag, bostadsrättsföreningar, kommunala faciliteter och vårdboenden och särskilda boenden i Skåne.

Service och support

Vi erbjuder serviceavtal och löpande service på både befintliga och nya kameraövervakningssystem. Läs mer för att se exakt vilka tillverkare och vilka fler säkerhetslösningar vi erbjuder service på.

Service för kamerabevakning

Våra partners

NOCAB Säkerhet i Malmö erbjuder uppkoppling av kameraövervakning till Larmcentral från Westra Security i Skåne
Kamerabevakning Skåne – NOCAB Säkerhet AB kameraövervakning Malmö. Vi på NOCAB Säkerhet AB i Malmö är experter säkerhet och en trygg installatör av kamerabevakning från Hikvision i Malmö, Skåne
Mångsidiga porttelefoner från Scantron till bostadsrättsföreningar och flerbostadshus i Skåne med videofunktion och touchskärm. NOCAB Säkerhet i Malmö levererar och installerar porttelefoni till brf.

Bostadsrättsföreningar

Mångsidiga porttelefoner från Scantron till bostadsrättsföreningar och flerbostadshus i Skåne med videofunktion och touchskärm. NOCAB Säkerhet i Malmö levererar och installerar porttelefoni till brf.

Fastighet

Mångsidiga porttelefoner från Scantron till bostadsrättsföreningar och flerbostadshus i Skåne med videofunktion och touchskärm. NOCAB Säkerhet i Malmö levererar och installerar porttelefoni till brf.

Företag

Mångsidiga porttelefoner från Scantron till bostadsrättsföreningar och flerbostadshus i Skåne med videofunktion och touchskärm. NOCAB Säkerhet i Malmö levererar och installerar porttelefoni till brf.

Vård och Omsorg

Mångsidiga porttelefoner från Scantron till bostadsrättsföreningar och flerbostadshus i Skåne med videofunktion och touchskärm. NOCAB Säkerhet i Malmö levererar och installerar porttelefoni till brf.

Kommun

Kameraövervakning

Kamerabevakning är ett effektivt sätt att förebygga, varna och efteranalysera en händelse.
NOCAB installerar allt från enklare och mindre kamerasystem till större och mer avancerade lösningar.​

Vi informerar gärna om vilka möjligheter ett kamerasystem kan göra för just er verksamhet.

NOCAB Säkerhet i Malmö erbjuder kameraövervakning i Skåne.

Områdesbevakning

För att skydda större områden som industritomter, byggarbetsplatser, skolor, mm, krävs en samverkan av produkter och tjänster.


Inom områdesbevakning inkluderas kamerasystemet även med detektorer, kameracentraltjänster, högtalare, mm, för att kunna erbjuda ett helhetskoncept mot alternativa lösningar som t ex väktarpatrullering, staketlarm och hundbevakning.

NOCAB Säkerhet i Malmö erbjuder områdesbevakad kameraövervakning i Skåne.

Fler lösningar inom
Larm & Säkerhet

bottom of page