top of page
NOCAB Säkerhet i Malmö levererar passersystem från RCO i Skåne.

Passersystem

Det sägs att man aldrig skall lägga nycklar på ett bord. 
Problemet med borttappade nycklar är inte bara tiden det tar att göra en ny nyckel, utan att säkerheten i fastigheten sänks med varje dubblett. Konsekvensen av detta kan leda till att fastighetens låssystem måste bytas med jämna mellanrum. Att byta låssystem är både kostsamt och tidskrävande. 

Med ett passersystem i fastigheten blir nycklarna ett minne blott. Med en och samma tagg kan du öppna den eller de dörrar som taggen är förprogrammerad att öppna.   
-Om du tappar din tagg?  
En borttappad tagg kan enkelt ersättas med en ny samtidigt som den borttappade inaktiveras. På detta vis sparas både tid och pengar in, samtidigt som säkerhetsnivån bibehålls.   

Våra lösningar

Företag

Säkert

Passerkontrollsystem på arbetsplatsen ökar säkerheten då inga nycklar finns på drift, man kan enkelt styra behörigheter beroende på vem som får passera vilken dörr och när.


Inget slitage sker på låset jämfört med konventionella nyckelsystem, vilket spar underhållskostnader och minskar irritationer.


Ofta integreras passersystemet även med andra larm- och säkerhetslösningar.

NOCAB Säkerhet i Malmö levererar passersystem till företag från RCO i Skåne.
NOCAB Säkerhet i Malmö levererar passersystem till flerbostadshus från RCO i Skåne.

Flerbostadshus

Flexibelt

I ett flerbostadshus där boende flyttar in och ut är ett passersystem ett perfekt sätt att ha koll på dörrar.


Via ett enkelt web-baserat gränssnitt kan man enkelt ändra och ta bort behörigheter.
Att dörrarna öppnas snabbt och automatiskt med dörrautomatik än ännu en fördel med passersystem.


I flerbostadshus är passersystemet ofta sammankopplat med bl a porttelefon, dörrautomatik, bokningssystem, infotavlor och mobil-app.

Vård & Omsorg

Spårbart

Passerkontroll är ett utmärkt hjälpmedel för att underlätta för personal och boende i olika vård- och behandlingsboenden.


Det kan handla om att underlätta för personal att snabbt passera dörrar eller förenkla dörröppnande för boende med olika funktionshinder. 

En stor fördel som ökar säkerheten är spårbarheten i systemet. Ni kan alltid ha koll på vem som använt dörren, samt om dörren är öppen eller stängd


Specialapplikationer finns för öppning med särskilda larmknappar och mobiltelefoner.
Passagesystemet kan även integreras med andra funktioner som t ex medicinskåp och värdeskåp. 

NOCAB Säkerhet i Malmö levererar passersystem till vård och omsorg från Phoniro i Skåne.

Partners

NOCAB Säkerhet samarbetspartner RCO av passagesystem och passersystem Vi på NOCAB Säkerhet AB i Malmö är experter säkerhet och en trygg installatör av passersystem och passagesystem i Malmö, Skåne
NOCAB Säkerhet samarbetspartner Axema av passagesystem och passersystem Vi på NOCAB Säkerhet AB i Malmö är experter säkerhet och en trygg installatör av passersystem och passagesystem i Malmö, Skåne
NOCAB Säkerhet samarbetspartner Scantron av passagesystem och passersystem Vi på NOCAB Säkerhet AB i Malmö är experter säkerhet och en trygg installatör av passersystem och passagesystem i Malmö, Skåne

Är du ute efter något annat?

Vi har fler lösningar inom passerkontroll

Porttelefon

Porttelefon och porttelefonlösingar inom porttelefoni och passersystem. Vi på NOCAB Säkerhet AB i Malmö är experter säkerhet och en trygg installatör av porttlefon och porttelefonsystem i Malmö, Skåne

Flerbostadslösningar

Lösningar för flerbostadshus och BRF. NOCAB Säkerhet AB erbjuder lösningar inom Malmö och Skåne till flerbostadshus och bostadsrättsföreningar med infotavlor, postboxar, app och bokningssystem
NOCAB Säkerhet arbetar med Axema och RCO inom passagesystem och passersystem Vi på NOCAB Säkerhet AB i Malmö är experter säkerhet och en trygg installatör av passersystem och passagesystem i Malmö, Skåne
bottom of page