top of page

Vår integritetspolicy

1.       Allmänt
Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.
Policyn gäller alla uppgifter NOCAB Säkerhet samlar in vid handel direkt eller via hemsidan.
Vi är inte ansvariga för policys o dyl för företag som finns länkade via vår hemsida.
Vi rekommenderar att ni kontrollerar dessa företags policys på deras sidor.

2.       Vilka är NOCAB Säkerhet AB?
I denna policy kallas NOCAB Säkerhet AB, org.nr: 556680-8027, för NOCAB Säkerhet AB och är personuppgiftsansvarig.
NOCAB Säkerhet AB ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost eller annat sätt.
NOCAB Säkerhet AB kontaktuppgifter:
NOCAB Säkerhet AB
Kosterögatan 5
211 24  Malmö
Direkt: 040-601 01 01
Växel:  040-601 01 00
E-post: info ATT nocab.net

3.       Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy?
Denna policy gäller för användare som besöker oss på hemsidan www.nocab.net,
alt www.nocabsakerhet.se, eller direkt ifrån oss.
Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t ex vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

4.       Information som vi samlar in
Den här policyn gäller all personlig information som samlas in om våra kunder. Det kan också hända att vi får information om andra personer. T ex om kunden vill ha gods levererat till en annan mottagare. Då gäller också denna policy. Olika personlig information är:
-          Namn
-          Adress
-          E-postadress
-          Telefonnummer
-          Företagsnamn
-          Organisationsnummer
-          Befattning

5.       Hur vi använder informationen
Vi samlar enbart in information som är nödvändig för att genomföra och hantera köp, leveranser, betalningar, support, mm. Uppgifterna kan även användas för marknadsföring. Genom att genomföra ett köp eller på annat sätt lämna kontaktuppgifter samtycker du även till att vi skickar information till dig via e-post eller på annat sätt.

6.       Vem får vi lämna ut uppgifterna till?
Vi lämnar ut uppgifter till samarbetspartners för att genomföra order, betalningar och leveranser.
Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter.

7.       Hur länge sparas uppgifterna?
Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att fullfölja våra åtaganden mot dig som kund eller samarbetspartner samt för att följa lagkrav såsom bokföringslagen. 

8.       Säkerhet
NOCAB Säkerhet AB skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för samtliga system som hanterar personuppgifter.

9.       Ändra uppgifter
Våra kontaktuppgifter finns i punkt 2 om du vill ha tillgång till eller ändra den information som vi har lagrad om dig.

NOCAB Säkerhet i Malmö är installatörer och erbjuder service och support av säkerhetstjänster till företag i Skåne.
bottom of page