Nocab säkerhetslösningar för företag

BRANDLARM &
UTRYMNINGSLARM

BRAND- OCH UTRYMNINGSLAR

I byggnader där fara för människoliv eller stora materiella skador kan uppstå vid brand eller rök, är det lämpligt att installera ett brandvarningssystem. Vissa lokaler har dessutom krav på sig att ha ett automatiskt talande utrymningslarm.

Omfattningen av ett brand/utrymningslarm beror på dess syfte, vilken miljö den ska skydda samt ställda krav internt eller externt (t ex försäkringsbolag och räddningstjänst). Vid myndighetskrav gäller villkor enligt SBF 110:8.

Med hjälp av brandlarm och utrymningslarm kan du skapa en tryggare miljö och minska omfattningen av skador vi exempelvis brand.

Vi på NOCAB Säkerhet AB i Malmö arbetar inom Skåne med att ta fram kundanpassade lösningar för brandlarm och utrymningslarm för företag, skolor, offentliga miljöer och organisationer. 
Kontakta oss idag för kostnadsförslag och offert.

Vår samarbetspartner:

NOCAB Säkerhet AB levererar lösningar utifrån era behov.