top of page

Rädda liv och fastighet med uppkopplade brandlarm

Uppdaterat: 1 dec. 2023


Brand i fastighet där boende samverkar genom smart app för brandlarm från Tryva

Vi kan stolt meddela vi numera kan erbjuda det smarta, trådlösa och uppkopplade brandlarmet från Tryva.

Detta är en stor uppgradering jämfört med traditionella brandlarmsystem och resulterar i räddade liv och säkrare fastigheter.

Detta är ännu ett steg för NOCAB Säkerhet att digitalisera fastigheter och säkerhetsbranschen.Smart App

Aktivt brandlarm i smart app från Tryva

Boende får tillgång till en app som meddelar om en brandvarnare utlöses i fastigheten.

Även om telefonen är på ljudlöst eller om "stör ej" är på kommer telefonen att larma.

Vid brand startas en gemensam chatt där alla i fastigheten kan kommunicera och snabbt åtgärda branden.

I appen ser man även vilken brandvarnare som utlöst i huset, vilket gör att man direkt kan ta sig platsen och eventuellt meddela räddningstjänst.

Detta är ett stort framsteg från traditionella brandsystem där en brandvarnare bara tjuter ensamt i en lägenhet.

Administratören till brandsystem kan se status på hela brandskyddssystemet i samma app och se om batterier behövs bytas ut eller om någon har plockat ner brandvarnaren.

På så sätt kan man vara säker på att fastigheten alltid har högsta skydd mot brand.Smart larmstyrning för brandlarm

Larmstyrning och larmplan i smart app från Tryva

Traditionella brandlarmsystem kan endast larma på ett förvalt sätt vid brand och inte anpassa sig

utefter behovet för tillfället. Med smarta och uppkopplade brandlarm går det att ställa in olika åtgärder beroende på vart larmet går och vilken tid på dygnet det är.

Man kanske vill att larmet ska till fastighetsskötaren under kontorstid, men till larmcentral efter kontorstid. Eller att boende ska få larm i sin app under specifika tider.Smart vattenlarm

Vattenläcka som kan meddelas i den smarta appen från Tryva

I samma system går det även att koppla på vattendetektorer som varnar om en det blir en vattenläcka. Perfekt under diskbänken, tvättmaskinen eller i källaren. Det går att ställa in samma smarta larmstyrning och läggas in i samma app, både för boende och administratörer.


Vill du veta mer? Läs mer om våra smarta brandskyddssystem fungerar eller kontakta oss. Vi kommer gärna ut och gör en kostnadsfri säkerhetsgenomgång i er fastighet.

NOCAB Säkerhet i Malmö är certifierad Tryva partner för Brandlarm och Vattenlarm.

Comments


bottom of page