top of page

Våra nöjda och säkra kunder

Digitalt nyckelskåp inom digital nyckelhantering från Creone. Vi på NOCAB Säkerhet AB i Malmö är experter säkerhet och en trygg installatör av digitala nyckelskåp inom digital nyckelhantering från Creone i Malmö, Skåne

Digitala Nyckelskåp

Säker förvaring av befintliga nycklar.

Digital nyckelautomat för digital nyckelhantering från Livion. Vi på NOCAB Säkerhet AB i Malmö är experter säkerhet och en trygg installatör av digitala nyckelautomater och digital nyckelhantering i Malmö, Skåne

Digital Nyckelautomat

Det nya sättet att distribuera nycklar.

Digital nyckelkvittens och objektskvittens inom digital nyckelhantering. Vi på NOCAB Säkerhet AB i Malmö är experter säkerhet och en trygg installatör av digital nyckelkvittens och objektskvittens inom digital nyckelhantering från Lokitime i Malmö, Skåne

Digital Nyckelkvittens

Få kontroll över vart nycklarna befinner sig.

Digital
Nyckelhantering

Våra lösningar inom digital nyckelhantering ökar både förvaring och distribution av era nycklar samtidigt som administrationen underlättas.

Passagesystem inom passage och digitala lås. NOCAB Säkerhet i Malmö levererar säkerhetslösningar till verksamheter i Skåne

Säkra upp skalskyddet med ett säkert passersystem.

Porttelefonisystem inom passage och digitala lås. NOCAB Säkerhet i Malmö levererar säkerhetslösningar till verksamheter i Skåne

Förhindra obehöriga att ta sig in genom porten.

Digitala lås inom passage och digitala lås. NOCAB Säkerhet i Malmö levererar säkerhetslösningar till verksamheter i Skåne

Nästa generations lås.

NOCAB Säkerhet i Malmö säljer mobila nycklar från Parakey till flerbostadshus, bostadsrättsföreningar, företag och organisationer inom Skåne.

Lås upp med mobilen och integrera med befintligt system.

Mobila nycklar - Nyhet

Trapphustavlor, boendeapp, postboxar, dörrautomatik och bokningssystem. NOCAB Säkerhet i Malmö levererar säkerhetslösningar till verksamheter i Skåne

Informationstavlor, boende-app, postboxar, dörrautomatik m.m.

Passage &
Digitala lås

Få kontroll över hur personer rör i era verksamheter. Våra lösningar inom passage och digitala lås ser till att skalskyddet lever upp till era säkerhetsbehov.

Kamerabevakning, kameraövervakning och områdesbevakning inom larm och säkerhet. NOCAB Säkerhet i Malmö levererar säkerhetslösningar till verksamheter i Skåne

Förebygg brott och spara material till utredning.

Kamerabevakning

Brandlarm och utrymningslarm inom larm och säkerhet. NOCAB Säkerhet i Malmö levererar säkerhetslösningar till verksamheter i Skåne

Smarta och uppkopplade brandlarm för att rädda liv och fastighet.

Brandlarm - Nyhet

Inbrottslarm inom larm och säkerhet. NOCAB Säkerhet i Malmö levererar säkerhetslösningar till verksamheter i Skåne

Skräm iväg tjuvarna.

Inbrottslarm