top of page

Avveckling av 2G och 3G-näten: Vad innebär det för säkerheten?

Uppdaterat: 22 okt. 2023

I Sverige är avvecklingen av 2G- och 3G-näten i full gång. Detta innebär att många uppkopplade säkerhetsprodukter såsom larm, sändare och övervakningskameror, kommer att bli obrukbara när näten stängs ner. För företag och organisationer som använder dessa produkter är det viktigt att vara medveten om de säkerhetsrisker som detta innebär.

I Sverige är avvecklingen av 2G- och 3G-näten i full gång. Detta innebär att många uppkopplade säkerhetsprodukter, såsom larm, sändare och övervakningskameror, kommer att bli obrukbara när näten stängs ner. För företag och organisationer som använder dessa produkter är det viktigt att vara medveten om de säkerhetsrisker som detta innebär.

Säkerhetsrisker

Om en del i larmkedjan slutar fungera och man inte är medveten om detta får det stora konsekvenser vid en eventuell händelse. Därför är det viktigt att kontinuerligt se över sitt larm och säkerhetssystem.


Förberedelser

Det finns en del saker som företag och organisationer kan göra för att förbereda sig för avvecklingen av 2G och 3G-näten.

  • Kontrollera om era säkerhetssystem är kompatibla med 4G eller 5G. Om inte, behöver säkerhetssystemet uppgraderas.

  • Utveckla en plan för hur ni ska hantera situationen när säkerhetssystemen blir obrukbara. Detta kan inkludera att implementera alternativa säkerhetsåtgärder eller att skaffa nya system.

Det är bråttom

Avvecklingen av 2G och 3G-näten är en viktig händelse som kommer att påverka många företag och organisationer. Det är viktigt att vara medveten om de säkerhetsrisker som detta innebär och att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sig. Teknikskiftet från 2G och 3G har redan inletts, senast i slutet av 2025 förväntas 2G- och 3G-näten att ha fasats ut.


Kontakta NOCAB

Om du har frågor eller funderingar om avvecklingen av 2G och 3G-näten kan du alltid kontakta oss på NOCAB Säkerhet. Vi kan hjälpa er att bedöma riskerna och ta fram en plan för hur ni ska hantera situationen.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page