top of page

Digital Nyckelhantering: Centraliserad vs. decentraliserad - Vilket passar bäst för er?

Uppdaterat: 22 okt. 2023

Nyckelhantering är en kritisk aspekt inom många organisationer, oavsett om det handlar om att hantera åtkomst till byggnader, fordon eller andra resurser. Två av de mest använda metoderna för nyckelhanteringsystem är centraliserad och decentraliserad nyckelhantering. I detta inlägg kommer vi att utforska båda metoderna, deras fördelar och nackdelar, och hur de passar olika typer av organisationer.


Digital nyckelhantering med digitala nyckelskåp som en centraliserad nyckelsystemslösning och digitala nyckelautomater som en decentraliserad lösning för nyckelkvittens


Centraliserad Nyckelhantering

Centraliserad nyckelhantering innebär att alla nycklar förvaras på en specifik plats, oftast i ett digitalt nyckelskåp eller ett liknande säkert utrymme. För att hämta en nyckel måste en person fysiskt ta sig till den platsen. Denna metod fungerar särskilt bra för organisationer där nycklar används främst på en och samma plats, som vårdboenden, särskilda boenden, skolor och företag.

Digitala nyckelskåp från Creone visas i staffanstorps kommuns hemtjänst som ett exempel i centraliserad digital nyckelhantering
Digitala nyckelskåp i Staffanstorps kommun

Fördelar med Centraliserad Nyckelhantering:

 1. Säkerhet: Nycklarna är samlade på en säker plats, vilket minskar risken för obehörig åtkomst.

 2. Översikt: Det är lätt att ha en översikt över vem som har hämtat en nyckel och när det har skett.

 3. Skalbart: Oavsett om organisationen har några enstaka nycklar eller tusentals går det att få nyckelskåp som är anpassade efter behovet

 4. Låg investeringskostnad: Investeringskostnaden per nyckel är lägre än decentraliserad nyckelhantering.

Nackdelar med Centraliserad Nyckelhantering:

 1. Tidskrävande: Varje utlämning kräver besök på plats där nyckelskåpet befinner sig vilket innebär restid.

 2. Begränsad tillgänglighet: Åtkomst till nycklar är begränsad till de tider då nyckelskåpet är tillgängligt.

 3. Utrymmeskrävande: Vid lagring av stort antal nycklar i samma digitala nyckelskåp krävs lokalutrymme.Decentraliserad Nyckelhantering

Decentraliserad nyckelhantering innebär att nycklarna lagras ute på fältet, vanligtvis i digitala nyckelautomater nära de platser där de behövs. Denna lösning minskar restiden och resekostnaderna eftersom nycklarna finns nära användningsområdet. Detta passar organisationer som till exempel hemtjänst, fastighetsförvaltare och andra organisationer som arbetar på fältet.


Digital nyckelautomat med digital nyckelkvittens från Livionkey visas i en fastighetslokal som ett exempel i decentraliserad digital nyckelhantering
Digital nyckelautomat i fastighet

Fördelar med Decentraliserad Nyckelhantering:

 1. Tidsbesparing: Inga långa resor för att hämta nycklar, vilket ökar effektiviteten.

 2. Miljövänligt: Färre resor för att hämta ut nycklar innebär minskat koldioxidutsläpp per nyckel.

 3. Dygnet-runt-åtkomst: Nyckelautomater kan vara tillgängliga dygnet runt, vilket eliminerar behovet av att ha personal på plats.

 4. Flexibilitet: Nycklar finns där de behövs, vilket är särskilt användbart för organisationer som jobbar på olika platser.

 5. Smarta sammankopplingar: Integration med digitala lås från Iloq och Accessy ger en effektiv totallösning.

Nackdelar med Decentraliserad Nyckelhantering:

 1. Högre investeringskostnad per nyckel: Initialkostnaden att placera ut digitala nyckelautomater är högre än centraliserade nyckelskåp.

 2. Begränsat antal nycklar: Om det är stor rullning på olika nycklar i en nyckelautomat kan det vara tidskrävande att åka ut och fylla på den digitala nyckelautomaten. Detta eftersom den inte kan förvara lika många nycklar som ett digitalt nyckelskåp.
 

Valet mellan centraliserad och decentraliserad nyckelhantering beror på organisationens specifika behov och verksamhet. Vissa organisationer kan även kombinera båda metoderna för att optimera nyckelhanteringen.

Både centraliserad och decentraliserad nyckelhantering erbjuder användarvänliga webbgränsnitt för att enkelt administrera och följa upp nyckelhanteringen.


Det går även att skräddarsy smarta integrationer med bokningssystem och andra externa funktioner som kan underlätta för t.ex. bilpooler, lokalbokning och uthyrning.


Oavsett vilken metod som väljs är det viktigt att säkerheten är en prioritet och att man har klara riktlinjer och system för att hantera nycklar effektivt och säkert.


Kontakta oss om ni vill veta mer om hur digital nyckelhantering kan effektivisera er organisation.Comments


bottom of page