top of page

Så säkrar ni upp garaget

Hur kan en bostadsrättsförening säkra upp sitt garage med hjälp av passersystem, övervakningskameror, mobila nycklar och brandlarm?


Garage är ofta utsatta för inbrott och skadegörelse. En bostadsrättsförening kan förbättra säkerheten i sitt garage genom att bland annat installera passersystem, övervakningskameror och brandlarm. Bra att veta är att om bostadsrättsinnehavaren hyr garageplatsen av bostadsrättsföreningen, är styrelsen ansvarig för garagets säkerhet och underhåll.


Ensam bil som i ett garage som löper risk för inbrott

Säkra upp med passersystem

Ett passersystem är ett effektivt sätt att kontrollera vem som har tillträde till garaget. Endast de som har en giltig tagg kan komma ner i garaget och samtidigt loggas alla passeringar. Ett passersystem går även att kombinera med kameror som läser av registreringsskylten på bilarna. På så sätt öppnar garageporten automatiskt när en behörig bil närmar sig, detta ökar säkerheten och underlättar för de boende.


Införskaffa övervakningskameror

Övervakningskameror kan bidra till att avskräcka brott och hjälpa till att identifiera gärningsmän. Kamerorna bör placeras på strategiska platser i garaget, till exempel vid garageporten, entrén, i parkeringsfickorna och vid känsliga områden.


Använd mobila nycklar

Förvandla mobilen till en nyckel som öppnar garageporten. Detta är en kostnadseffektiv lösning för att uppgradera ett gammalt eller obefintligt passersystem och underlättar för boende. När en boende närmar sig garaget kan de öppna porten direkt från mobilen utan att behöva gå ut ur bilen. Styrelsen har alltid kontroll och kan ändra eller spärra behörigheter i ett enkelt gränssnitt där de även ser en logg på vem som öppnat garageporten och vid vilken tid.


Installera uppkopplade brandlarm

Brand i garage kan ha förödande konsekvenser. Det är därför viktigt att ha ett pålitligt brandlarm som varnar även fast ingen är på plats. Ofta är det tomt i garaget och ingen hör om ett brandlarm står i tjuter i sin ensamhet. Ett uppkopplat brandlarm varnar rätt instans tack vare smart larmstyrning och de boende kan snabbt få notis i sin telefon om det börjar brinna. En annan fördel med uppkopplade brandlarm är att föreningen alltid kan vara säker på att brandvarnarna fungerar – och skulle det vara något problem får styrelsen en notis direkt i sin telefon. Vad gäller placering av brandvarnare bör de installeras i alla delar av garaget, inklusive parkeringsfickorna, förråden och elcentralen. Sammanfattning

Genom att installera passersystem, övervakningskameror och brandlarm kan en bostadsrättsförening förbättra säkerheten i sitt garage och minska risken för inbrott, skadegörelse och bränder.


Ytterligare tips för att säkra upp ett garage

  • Se till att garaget är väl upplyst.

  • Håll garaget rent och snyggt.

  • Sätt upp skyltar som varnar för att garaget är bevakat.

  • Informera medlemmarna om säkerhetsåtgärderna i garaget.

Comments


bottom of page